سخنی با مخاطبان

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام!

قدیم تر ها مخاطبان ما کسانی بودند که با آنها رو در رو و به قول امروزی Face 2 Face ، برخورد و معاشرت داشتیم. و طبعا محدودیت های مکانی و جغرافیایی تاثیر زیادی بر تعداد دوستان و نوع روابط داشت.

حالا شمایی که ممکن است فرسنگ ها از من دور باشی، مخاطب من شده ای و صد البته نه شما مرا می شناسی و نه من شما را.

ولی مشترکاتی بین ما هست که می توان با اتکای به آن از این رابطه بهره برد. اشتراک زبانی مهمترین این موارد است.

با توجه به این مقدمه و همانطور که از نام سایت بر می آید، در این صفحات قصد آن را دارم تا با در میان گذاشتن هر آنچه از اطلاعات و تجربه های واقعی که به نظر بنده مفید می باشند، بر گستره دوستان خود بیفزایم. 

لحظات خوشایندی را در این صفحات برایتان آرزو می کنم.

دوست شما سمانه بروجردی

گزارش تخلف
بعدی